16.10.08

Revista Criar.


L'Associació Espanyola pro-criança amb "apego" Criar con el Corazón (www.criarconelcorazon.org) llença la seva revista en format digital "CRIAR" . El primer número, un monogràfic de 130 pàgines sobre "El Apego", està disponible al públic en general des del dia 5 d'Octubre, com a celebració del Dia de la Lactancia Materna .